Ván ép 3mm Fpop+Tech

Mã sản phẩm: 3lFpTe

Liên hệ

Ván ép 3mm, mặt trên là Flower poplar (poplar nhân tạo tẩy tráng), mặt sau là TECH Veneer (veneer nhân tạo), được sụng cho làm để hộp tủ kéo, sau hông tủ...plywood 1 CRT face Flower poplar back Techveneer

Face: Flower poplarBack : Tech veneer


Ván ép

Quy cách(WxLxH):

1220 x 2440 x 3mm

Mặt trên:

Flower poplar

Mặt sau:

Tech Veneer

Keo:

P2 (CARB)

Chất lượng:

BB/BC

Chên lệch:

-0.5mm

Tồn kho:

mời liên hệ văn phòng