OSB

OSB (Oriented strand board), tên VN Ván Dăm Định Hướng,lúc đầu là làm ra tự California- Mỹ nam 1963. Ván OSB thường xuyên có những đặc điểm : chịu lực mạnh, bắt đinh vít tốt, ổn định.