Công ty chúng tôi bất đầu từ tháng 9 nam 2010, chủ yếu là nhà phân phối ván gỗ furniture và ván gỗ trang trí, nam 2018 triểng khai dịch vụ trang trí thi công, đến nay, chúng tôi được phục vụ dịch vụ gồm có -

  1- thương mại ván ép plywood
  2- thương mại OSB( ván dăm định hướng)
  3- thương mại ván gỗ ghép thông
  4- thương mại các loại ván dụng trang trí
  5- thiết kê và thi công làm trang trí nội thất