Vietbuild 2016 triển lãm

Công ty chúng tôi hoạt đọng triển lãm ở Q7-SECC TP. HCM Nam này, chúng tôi có trương bài cho các khách hàng thăm quang sản phẩm như sau:
1- Ván ép nội thất CARB P2
2- Ván ép phủ mặt Melamin
3- OSB 2/3/4 loại nội/ngoài thất
4- SDF
5- Mới : Ván PVC các loại màu đẹp cho làm trang trí
 

Share