Vietbuild 2015 hình ảnh

Chúng tôi đã hoàng thành triển lãm Vietbuild 2015 tại SECC, Q7, TP.HCM, rất cám ơn các danh nghiệp, công ty và bạn thân đến gian hàng chúng tôi sự quan tâm và hỗ trở, cho chúng tôi lần này được thành công.
Toàn Thể công ty chúng tôi ở đây tạ ơn tất cả lần nữa
và các bạn ở phía miền tây có thể được sang tham Vietbuild 2015 - Cần thơ lúc ngày 07-11 tháng 10 nam 2015 

Share